Willem de Vos

Willem de Vos

In de Algemene ledenvergadering van 31 mei 2018 is de heer drs. W. de Vos benoemd tot lid van het bestuur van de Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV).

Willem is rector-bestuurder van het Christelijk Lyceum Veenendaal, sinds 2015. Daarvoor werkte hij 16 jaar bij BMC Advies, als interimmanager, trainer, coach en adviseur in het onderwijs en daarbuiten. Daarvoor was hij als jong broekie voorzitter van de centrale directie van CSG het Streek in Ede en omstreken, vanuit de rol van rector van een van de fusiepartners. Hij begon in het onderwijs als leraar godsdienst/ levensbeschouwing en stond 12 jaar voor de klas. Opgeteld zou hij inmiddels 60 jaar oud moeten zijn en dat klopt dan ook. Hij werd lid van de OBV toen hij nog onder de CAO-VO viel, omdat hij betrokken was bij de totstandkoming van een professionaliseringskader voor bestuurders en daar de vereniging voor wilde interesseren.

Hij ziet het onder andere als zijn rol om de collega’s met de dubbelfunctie van directeur of rector-bestuurder een stem te geven en wil er graag aan meewerken dat de Onderwijsbestuurders- vereniging een belangrijke vertegenwoordigende rol ontwikkelt voor haar leden op vele terreinen.

27 juli 2018
OBV Bestuur,
Marc Mittelmeijer, voorzitter a.i.