Reikwijdte CAO

Twee aspecten zijn van belang bij de beoordeling van de reikwijdte van de Bestuurders-CAO:

1. De CAO die tussen VTOI en OBV is gesloten: de bepalingen daarvan gelden integraal alleen voor die bestuurders die lid zijn van de OBV (en werken voor een school die bij de VTOI is aangesloten).

2. De CAO-tekst die AVV is: de bepalingen daarvan gelden voor alle bestuurders in het VO, ongeacht of ze lid zijn van de OBV of werken voor een school die bij de VTOI is aangesloten, mits het gaat om een statutair bestuurder.

De CAO Bestuurders is een minimum-CAO. Dit houdt in dat ervan kan worden afgeweken als dat in het voordeel is van de werknemer – dus van de bestuurder. Afspraken die tussen een bepaalde school en een bepaalde bestuurder overeen zijn gekomen, gelden alleen voor de betreffende school en de betreffende bestuurder.