Over OBV

Waarvoor we willen gaan…
Wij herkennen de behoefte van onderwijsbestuurders om met elkaar van gedachte te wisselen in een steeds complexere maatschappij. Een maatschappij die eisen stelt aan goed bestuur voor goed onderwijs. Goed onderwijs is anno 2016 georiënteerd op technische -, demografische – en politieke ontwikkelingen. Met de onlangs inwerking getrede Wet Versterking Bestuurskracht komen bestuur, toezicht en horizontale verantwoording, intern in nieuwe verhoudingen tot elkaar te staan. Wij willen onze rol breder oppakken dan uitsluitend de rol van werkgeversbelangen.

Waarvoor we staan….
Voor alles is OBV een vereniging van en voor bestuurders in het onderwijs. we behartigen de belangen van onze leden en bieden een privacy-veilige context voor peer-2-peer discussie. We hebben rond de 120 aangesloten leden en komen een aantal keren per jaar bij elkaar. OBV beoogt een bredere belangenbehartiging die weerwerk biedt aan de ingezette tendensen van standaardisering en protocolisering van het bestuurdersvak.

Kernwaarden…
Gericht op actuele bestuursontwikkelingen: wij gaan verder dan verwacht.
Privacy is bij ons een groot goed. Uw gegevens (primair en secundair) vormen geen input voor protocoliseringstendensen voor de rol van bestuurders.
Onafhankelijke belangenbehartiging.
Uitgesproken: onze mening over het opbouwen van een duurzaam netwerk is uitdagend, wij gaan de discussie niet uit de weg.
‘En rapport’ (Franse taal doet wonderen): onze benadering is verbindend, toegankelijk en gericht op persoonlijk contact.