Het nieuwe bestuur OBV

Op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei jongstleden is na zes jaar afscheid genomen van Wim Littooij als voorzitter van de OBV.

Er zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Marc Mittelmeijer is benoemd tot interim Voorzitter tot na de fusie OBV-BvPO.

Het voltallige bestuur is inmiddels op de website terug te vinden. De nieuwe bestuurders hebben onderstaande achtergrond informatie aan de vereniging beschikbaar gesteld:

Ewald Weiss

Willem de Vos

Bert-Jan Kollmer