Bestuurdersregister 2017

De OBV is op 12 januari 2017 aan de overlegtafel geschoven met de VO-Academie en een aantal bestuurders onder leiding van B&T Organisatie Advies (Amsterdam) over o.a. de nut en noodzaak van een Bestuurdersregister.

Hierbij legt het bestuur van OBV haar eerste oriënterende notitie met de titel “Professioneel Onderwijsbestuur: Een route naar een register?” voor aan onze leden.
2017-01-27 Naar professionaliteit van bestuurders.

In deze notitie wordt geen standpunt ingenomen ‘voor’ of ‘tegen’ een register. De notitie is opgesteld om te verkennen welke vragen beantwoord moeten worden bij een discussie hierover.

Graag vernemen we van u – onze leden – of u de notitie ervaart als een waardevolle bijdrage aan de discussie.

mail aan OBV

Artikelen over onderwijs en bestuur:

Bent u nog geen lid? Wilt u dat uw mening wordt meegenomen? Wordt nu (2018) voor € 200,00 per jaar lid van onze beroepsvereniging. Stuur een email naar: info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl