Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Onderwijsbestuurdersvereniging is er voor onderwijsbestuurders van VO scholen. Iedere onderwijsbestuurder is van harte welkom. Wij behartigen de belangen van alle leden.

Het lidmaatschap is op persoonlijke titel, en kan op elk gewenst tijdstip ingaan. Het loopt tot het einde van het schooljaar en wordt stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij het voor 1 juni wordt opgezegd.

U kunt lid worden door het inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en te ondertekenen.

Inschrijfform_2019

Daarna kan het worden geretourneerd door:
te e-mailen naar: info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl

De contributie voor onze vereniging bedraagt voor 2019 € 150,- per jaar.