Ledenvoordelen

De OBV is een forum voor onderwijsbestuurders. De voordelen van lidmaatschap zijn:

  • De OBV brengt onderwijsbestuurders met elkaar in contact. Wij informeren, adviseren, denken mee, kijken vooruit en organiseren.
  • De OBV kan de belangen van onderwijsbestuurders onafhankelijk behartigen.
  • De OBV bemiddelt voor u bij de CAO’s. Er verstrijkt vaak tijd tussen het sluiten van een CAO-overeenkomt en de algemeen verbindend verklaring (AVV) door de Minister van SZW. CAO-bepalingen zijn voor de leden van OBV geldig ook als de AVV er nog niet is.
  • OBV bewaakt de professionalisering van het beroep van onderwijsbestuurder en zorgt ervoor dat dit niet doorschiet in formele protocollen.
  • OBV organiseert inspirerende bijeenkomsten waar leden met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
  • OBV maakt met aanbieders van evenementen afspraken waardoor leden kortingen kunnen krijgen.