Ledenvergaderingen

OBV organiseert ledenvergadering om leden op de hoogte te brengen van de gang van zaken binnen de vereniging en besluiten te nemen over de in te zetten koers.