Juridische ondersteuning

De OBV wil voor haar leden, tegen een redelijke prijs een goede collectieve juridische ondersteuning regelen; er zijn daartoe offertes aangevraagd. Als er een interessante offerte is binnengekomen zullen de leden nader worden geïnformeerd.

Voor vragen over ondersteuning in uw situatie kunt u zich richten tot de OBV via info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl dan komt onze voorzitter of de bestuurssecretaris er bij u op terug.