Jaarprogramma 2019

In 2019 heeft de OBV de volgende beleidslijnen ingezet.

  1. Professionalisering en borging kwaliteit bestuurders
  2. Realisering van een professionaliseringsagenda voor  bestuurders
  3. Positie bestuurders in de Governance wet en regelgeving, goed samenspel tussen bestuur en toezicht
  4. Belangenvertegenwoordiging op de gebieden van Governance en Arbeidsvoorwaarden
  5. Realisering fusie OBV met BvPO per augustus 2019
  6. Ontwikkelen juridische ondersteuning leden
  7. Vergroting ledenaantal

Vragen? info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl