Intervisie voorjaarsgroep 2017

Reflectiegesprekken tussen bestuurders

Enkele van onze leden zijn gestart met gesprekken in een kleine groep waarin gedachten worden gewisseld over vraagstukken die zij in hun rol als bestuurder tegenkomen. Dat doen zij met bestuurders uit een andere sector, sc. de zorg. Tijdens deze gesprekken wordt een beroep gedaan op de andere deelnemers om vanuit diversiteit inzicht te krijgen in kwesties over het werk

Meer informatie hierover treft u aan op onze site bij ledenvoordelen:

Inter-sectorale Intervisie Onderwijs-Zorg

Onder leiding van Monique Bellerson van MMB. U kunt nadere informatie aanvragen en u aanmelden via info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl