Het nieuwe bestuur OBV

Op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei jongstleden is na zes jaar afscheid genomen van Wim Littooij als voorzitter van de OBV.

Er zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Marc Mittelmeijer is benoemd tot interim Voorzitter tot na de fusie OBV-BvPO.

Het voltallige bestuur is inmiddels op de website terug te vinden. De nieuwe bestuurders hebben onderstaande achtergrond informatie aan de vereniging beschikbaar gesteld:

Ewald Weiss

Willem de Vos

Bert-Jan Kollmer

Geplaatst in OBV

OBV kiest in 2018 een nieuw bestuur

Op de ALV van 31 mei 2018 wordt er een nieuw bestuur gekozen. Indien u lid bent van de OBV en zich hiervoor beschikbaar wilt stellen, wordt u verzocht dit kenbaar te maken in een mail aan info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl.

Van de aanmeldingen wordt een lijst samengesteld, en op de ALV zal er worden gestemd.

Voor nadere informatie over de procedure kunt u de Statuten raadplegen, zie http://www.onderwijsbestuurdersvereniging.nl/verenigingsdocumenten/

Geplaatst in OBV

Bestuurdersregister 2017

'Aside'

De OBV is op 12 januari 2017 aan de overlegtafel geschoven met de VO-Academie en een aantal bestuurders onder leiding van B&T Organisatie Advies (Amsterdam) over o.a. de nut en noodzaak van een Bestuurdersregister.

Hierbij legt het bestuur van OBV haar eerste oriënterende notitie met de titel “Professioneel Onderwijsbestuur: Een route naar een register?” voor aan onze leden.
2017-01-27 Naar professionaliteit van bestuurders.

In deze notitie wordt geen standpunt ingenomen ‘voor’ of ‘tegen’ een register. De notitie is opgesteld om te verkennen welke vragen beantwoord moeten worden bij een discussie hierover.

Graag vernemen we van u – onze leden – of u de notitie ervaart als een waardevolle bijdrage aan de discussie.

mail aan OBV

Artikelen over onderwijs en bestuur:

Bent u nog geen lid? Wilt u dat uw mening wordt meegenomen? Wordt nu (2018) voor € 200,00 per jaar lid van onze beroepsvereniging. Stuur een email naar: info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl