CAO Bestuurders VO 2018-2019 vastgesteld

CAO Bestuurders VO 2018-2019 vastgesteld

OP 14 december hebben de leden van de OBV en de VTOI ingestemd met het bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO voor bestuurders in het Voortgezet Onderwijs.

In deze CAO is een loonsverhoging afgesproken voor bestuurders van 3,75% over twee jaar. voor de reguliere CAO-VO is dat 4,5% over dezelfde periode. De loonontwikkeling bestaat uit 2,35% loonsverhoging per 1 juni 2018 en 1% eenmalige uitkering in december 2018. Per 1 januari 2019 bedraagt de loonsverhoging 1,4% structureel. De looptijd van de CAO is tot 1 november 2019.

Partijen hebben gekozen voor deze CAO omdat zij tijd willen hebben met elkaar te overleggen over een structurele modernisering van de CAO.

De salarisverhoging over 2018 en de eenmalige uitkering van december kunnen vanaf nu verwerkt worden in de salarisadministratie. De wijze waarop is sterk afhankelijk van de afspraken die binnen de onderwijsinstelling zijn gemaakt. De salarismutaties die betrekking hebben op 2018 kunnen bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige uitkering/nabetaling in deze maand plaatsvinden. Het is daarnaast ook mogelijk om tot medio januari mutaties over 2018 te verwerken waardoor ze fiscaal in 2018 vallen. Ook met betrekking tot de WNT verantwoording tellen deze mutaties dan mee in 2018.

De definitieve cao tekst zal, vanwege de vakantieperiode, begin 2019 worden gepubliceerd. In de bijlage zijn wel alvast de aangepaste salaristabellen opgenomen.
Tot slot wenst het bestuur van de OBV  jullie langs deze weg fijne feestdagen en een gezond 2019!

CAO 2017 algemeen verbindend verklaard

Op 22 juni 2017 is het CAO-akkoord 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is deze CAO algemeen verbindend verklaard.

De tekst van de CAO die algemeen verbindend is verklaard, wijkt enigszins af van de tekst van de CAO zoals die met de VTOI uit is onderhandeld. U treft de twee versies van de CAO alsmede de onderhandelingsvoorstellen aan op CAO 2017 .

Staat van het onderwijs 2015-2016

Op 12 april 2017 zal de Inspectie van het Onderwijs het licht doen zien aan het rapport “De Staat van het Onderwijs, 2015-2016”.

Op dezelfde dag zal er een congres zijn rond dit rapport in DeFabrique in Utrecht.

Meer informatie over de presentatie van het rapport en het congres kunt u vinden op De Staat van het Onderwijs 2015-2016. U kunt zich via die informatiepagina ook aanmelden voor het congres.

 

VO Congres 2017

Op 30 maart 2017 organiseert de VO-raad een congres over “Leiding geven aan verandering”.

Het congres wordt gehouden in Nieuwegein.

Het congres wordt geopend door VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller. Zijn speech wordt gevolgd door een keynote van hoofdspreker Bart Ongering. Daarna kunt u in twee rondes kiezen uit een breed aanbod aan workshops of plenaire lezingen volgen van bokster Lucia de Rijker en Jos de Blok van Buurtzorg.

Meer informatie vindt u op VO Congres 2017.

U kunt zich via die informatiepagina ook aanmelden voor het Congres.

 

CAO-Onderhandelingen zijn van start gegaan

Op 13 oktober 2016 hebben CAO-partijen in een informeel en verkennend gesprek de wederzijdse ideeën voor een CAO 2017 doorgenomen. De formele onderhandelingen zijn gepland op 15 november 2016. Partijen hebben de wens uitgesproken in december een onderhandelaars akkoord aan hun leden voor te kunnen leggen. De OBV zal een mogelijk akkoord bespreken met haar leden op de ALV van 15 december 2016. Voor nadere details: Ledenvergadering op 15 december 15.00 u Utrecht

In dit gesprek bleek dat beide partijen een aantal uitgangspunten te delen:
Een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017. De loonsverhoging volgt in 2017 de loonsverhoging van de CAO VO. Op dit moment betekent dit in elk geval een eenmalige uitkering van 500 euro in april 2017. Verdere professionalisering van de bestuurders is belangrijk, daarom zullen partijen hierover een bepaling in de CAO opnemen.

Uiteraard zijn er ook verschillen naar voren gekomen. Zo wil de VTOI de huidige cao vrijwel ongewijzigd verlengen en acht de OBV een aantal verbeteringen noodzakelijk om de cao ook aantrekkelijk te houden voor bestuurders. Dat betreft dan vooral maar niet uitsluitend aandacht voor: Een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de jubileumgratificatie, een uitkering bij overlijden en een mobiliteitsbeleid. Herstel van het derde WW jaar zoals dat ook in alle andere overheids- en onderwijscao’s is afgesproken. Een beloningstabel in plaats van de huidige salaristabel. Vereenvoudiging van de beloningstabel conform de beloningstabel zoals die is vastgelegd in de sectorale regeling van OCW. Dat wil zeggen, de tabel kent per klasse alleen een minimum en maximumbedrag.

Hoewel er dus zeker overeenkomsten zijn in de inzet van beide partijen blijkt uit bovenstaande ook dat het toch zeker nog lastige onderhandelingen zullen worden.

Meer info: onze website.

Congres: toekomst van leren 23-11-2016

Ontmoet meer dan 250 collega’s uit het hoger kader. Waar? Op het NRC Live evenement over de Toekomst van Leren. Als netwerkpartner van dit event brengen we je hiervan graag op de hoogte. Het beloofd een interessante dag te worden. Samen met docenten, studenten, bestuurders, onderwijsvernieuwers, opinieleiders en talentontwikkelaars agendeert NRC Live een aantal bekende vragen binnen onderwijsland, maar dan in een nieuwe setting!

Fantastische line-up: meer dan 20 sprekers!

Let op: Via OBV is een aantal vrijkaartjes voor onze leden beschikbaar voor dit evenement: info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl

Onder anderen Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen), Marli Huijer (bijzonder hoogleraar publieksfilosofie), Jordan Shapiro (columnist bij Forbes) en Henriëtte Maassen van den Brink (voorzitter van de Onderwijsraad) gaan in op belangrijke vraagstukken als: Een leven lang leren: hoe werkt dat in de praktijk en wie pakt het op? Wat is de rol van de leraar? Hoe geef je inhoud aan adaptief leren? Hoe kunnen nieuwe technologieën en innovatieve concepten het onderwijs opschudden? Hoe ontwikkel je creatief en innovatief talent?

Meer informatie over het programma vindt u hier: nrclive.nl/onderwijs

Middagprogramma op maat: kies uit 11 rondetafelsessies!
Als deelnemer kiest u wat er bij u het beste past. Keuze uit 11 rondetafelsessies waarbij u zelf meeschrijft aan een stappenplan voor de toekomst van onderwijs. Praat mee over onderwerpen zoals: adaptief leren, de nieuwste tech voor in de klas, bottum-up onderwijsinnovatie, bildung of een leven lang leren? Vergaar nieuwe inzichten en krijg concrete handvaten tijdens de rondetafelsessies. Bekijk het programma voor meer informatie.

Het NRC Live event over de Toekomst van Leren vindt plaats in het WTC in Rotterdam. Kaartjes kosten € 225,- voor wie werkt in het onderwijs. Tickets zijn te bestellen via: www.nrclive.nl/onderwijs.

Via OBV is een aantal vrijkaartjes voor onze leden beschikbaar voor dit evenement. Geinteresseerde leden van OBV kunnen zich hiervoor melden bij info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl. Kaartjes worden toegekend op volgorde van binnenkomst.

Bestuurlijke Intervisie

De NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg, helpt haar leden bij de vorming van intervisiegroepen. Twee leden van de NVZD – een bestuurder van een GGZ-instelling in Amsterdam en een bestuurder van een expertisecentrum – willen een intervisiegroep vormen die sector-overstijgend is. Zij zijn op zoek naar bestuurders uit het onderwijs die deel willen nemen aan een trans-sectorale intervisiegroep.

OBV heeft heeft inmiddels een start gemaakt met de raakvlakken die onderwijs en zorg kennen op grond waarvan intervisie tussen bestuurders relevant kan zijn. Daarin zijn ook aandachtspunten voor een intersectorale intervisie opgenomen.

Lees:

Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om meer gedetailleerde gegevens met elkaar te gaan delen.

De twee intervisie vragen die er nu liggen betreffen:
1 een bestuurder van een landelijk expertise centrum Zorg(regio Utrecht);
2 de bestuurder van een grote gezondheidsorganisatie (regio Amsterdam).

PRANO lezing april 2015 Marienhof 033 impression-11

Indien u hierover meer informatie wenst, verzoeken wij u uw interesse hiervoor kenbaar maken door te mailen naar info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl.