CAO-Onderhandelingen zijn van start gegaan

Op 13 oktober 2016 hebben CAO-partijen in een informeel en verkennend gesprek de wederzijdse ideeën voor een CAO 2017 doorgenomen. De formele onderhandelingen zijn gepland op 15 november 2016. Partijen hebben de wens uitgesproken in december een onderhandelaars akkoord aan hun leden voor te kunnen leggen. De OBV zal een mogelijk akkoord bespreken met haar leden op de ALV van 15 december 2016. Voor nadere details: Ledenvergadering op 15 december 15.00 u Utrecht

In dit gesprek bleek dat beide partijen een aantal uitgangspunten te delen:
Een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017. De loonsverhoging volgt in 2017 de loonsverhoging van de CAO VO. Op dit moment betekent dit in elk geval een eenmalige uitkering van 500 euro in april 2017. Verdere professionalisering van de bestuurders is belangrijk, daarom zullen partijen hierover een bepaling in de CAO opnemen.

Uiteraard zijn er ook verschillen naar voren gekomen. Zo wil de VTOI de huidige cao vrijwel ongewijzigd verlengen en acht de OBV een aantal verbeteringen noodzakelijk om de cao ook aantrekkelijk te houden voor bestuurders. Dat betreft dan vooral maar niet uitsluitend aandacht voor: Een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de jubileumgratificatie, een uitkering bij overlijden en een mobiliteitsbeleid. Herstel van het derde WW jaar zoals dat ook in alle andere overheids- en onderwijscao’s is afgesproken. Een beloningstabel in plaats van de huidige salaristabel. Vereenvoudiging van de beloningstabel conform de beloningstabel zoals die is vastgelegd in de sectorale regeling van OCW. Dat wil zeggen, de tabel kent per klasse alleen een minimum en maximumbedrag.

Hoewel er dus zeker overeenkomsten zijn in de inzet van beide partijen blijkt uit bovenstaande ook dat het toch zeker nog lastige onderhandelingen zullen worden.

Meer info: onze website.