CAO Bestuurders VO 2018-2019 vastgesteld

CAO Bestuurders VO 2018-2019 vastgesteld

OP 14 december hebben de leden van de OBV en de VTOI ingestemd met het bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO voor bestuurders in het Voortgezet Onderwijs.

In deze CAO is een loonsverhoging afgesproken voor bestuurders van 3,75% over twee jaar. voor de reguliere CAO-VO is dat 4,5% over dezelfde periode. De loonontwikkeling bestaat uit 2,35% loonsverhoging per 1 juni 2018 en 1% eenmalige uitkering in december 2018. Per 1 januari 2019 bedraagt de loonsverhoging 1,4% structureel. De looptijd van de CAO is tot 1 november 2019.

Partijen hebben gekozen voor deze CAO omdat zij tijd willen hebben met elkaar te overleggen over een structurele modernisering van de CAO.

De salarisverhoging over 2018 en de eenmalige uitkering van december kunnen vanaf nu verwerkt worden in de salarisadministratie. De wijze waarop is sterk afhankelijk van de afspraken die binnen de onderwijsinstelling zijn gemaakt. De salarismutaties die betrekking hebben op 2018 kunnen bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige uitkering/nabetaling in deze maand plaatsvinden. Het is daarnaast ook mogelijk om tot medio januari mutaties over 2018 te verwerken waardoor ze fiscaal in 2018 vallen. Ook met betrekking tot de WNT verantwoording tellen deze mutaties dan mee in 2018.

De definitieve cao tekst zal, vanwege de vakantieperiode, begin 2019 worden gepubliceerd. In de bijlage zijn wel alvast de aangepaste salaristabellen opgenomen.
Tot slot wenst het bestuur van de OBV  jullie langs deze weg fijne feestdagen en een gezond 2019!