CAO algemeen verbindend verklaard

Op 16 juli 2016 is de CAO die de OBV heeft uitonderhandeld algemeen verbindend verklaard.