CAO akkoord 2017 ondertekend

Na instemming van de leden van OBV is het CAO-akkoord 2017 ondertekend.

U treft hier de ondertekende versie van het akkoord aan.