CAO 2017 algemeen verbindend verklaard

Op 22 juni 2017 is het CAO-akkoord 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is deze CAO algemeen verbindend verklaard.

De tekst van de CAO die algemeen verbindend is verklaard, wijkt enigszins af van de tekst van de CAO zoals die met de VTOI uit is onderhandeld. U treft de twee versies van de CAO alsmede de onderhandelingsvoorstellen aan op CAO 2017 .