CAO 2018

Na het zomerreces van 2017 zijn de CAO-onderhandelingen 2018 gestart.

Bijeenkomst 1: 19 december 2017
Hieronder treft u de eerste inzet van de OBV aan en het verslag van de vergadering van 19 december 2017.

Bijeenkomst 2: 16 februari 2018
De tweede vergadering was de strategische Hei-sessie van 16 februari 2018. Daarover zijn de leden tussentijds geïnformeerd via een artikel in de nieuwsbrief. De verslagen:

Bijeenkomst 3: 19 juli 2018
Op donderdag, 19 juli 2018 was de inzet om te komen tot een CAO voor de periode tot 1 januari 2020. Al tijdens het uitwisselen van de bespreekpunten werd duidelijk dat de VTOI gedetailleerde uitgangspunten voor een CAO voor bestuurders in het funderend onderwijs, voor de periode na 1 januari 2020, wilde vastleggen. De OBV heeft aangegeven daar op dit moment niet over te willen spreken. omdat mogelijke uitgangspunten van onze kant dienen te worden vastgesteld door de leden en het bestuur van de nieuw te vormen fusie-organisatie (OBV en BvPO). Tijdens het vervolg van het overleg bleven de lange termijn uitgangspunten van de kant van de VTOI als een dictaat op tafel liggen. Open onderhandelingen bleken dus niet mogelijk. De VTOI wees alle wensen van de OBV categorisch af. Verslag:

U wordt via deze website en via de nieuwsbrief geïnformeerd zodra er een akkoord is bereikt. De CAO Onderwijsbestuurders zal na ondertekening voorgedragen worden voor algemeen verbindend verklaring bij het Ministerie van Sociale Zaken.

Voor vragen richt u zich richten tot:

Frans Mentjox via email: bestuurders-VO@kpnmail.nl