CAO 2018-2019

 

Hieronder ziet u het onderhandelaarsakkoord gesloten door OBV met VTOI-NVTK in december 2018.

Onderhandelaarsakkoord_ definitief 6-12-2018

In bijgaande tabel staan de was-wordt tabellen met betrekking tot de salarissen. Let op dit betreft niet de gehele bezoldiging. Het verschil betreft het werkgeversdeel van de pensioenpremie en de belaste onkostenvergoedingen (w.o. eventuele leaseregelingen) die in het arbeidsvoorwaardenpakket met de Raad van Toezicht kunnen worden afgesproken.

loonsverhoging berekening juni 2018 en januari 2019 A Liggend

Zodra de definitieve tekst van de nieuwe CAO klaar is zal deze hier worden gepubliceerd.

 

Voor vragen richt u zich richten tot:

Frans Mentjox via email: bestuurders-VO@kpnmail.nl