CAO 2017

Na het zomerreces van 2016 zijn de onderhandelingen gestart voor 2017. Hierover is op 28 december 2016 een akkoord bereikt. De CAO Onderwijsbestuurders is op 22 juni 2017 algemeen verbindend verklaard door publicatie in de Staatscourant. Let er op dat een algemeen verbindend verklaarde CAO, inhoudelijk (per artikel) kan afwijken van de CAO die de OBV voor haar leden heeft bedongen. Details treft u hieronder aan onder CAO 2017.

De CAO Bestuurders 2017 (ten behoeve van leden*) niet AVV:

Vanaf 22 juni 2017 is de CAO Bestuurders VO door publicatie in de Staatscourant, algemeen verbindend (ten behoeve van alle bestuurders) verklaard door het ministerie van Sociale Zaken. Let op de inhoudelijke verschillen tussen de AVV CAO en de niet AVV CAO.

Hieronder treft u de onderhandelingsdokumenten aan tussen de VTOI en OBV, welke hebben geleid tot het CAO Bestuurders 2017.

*NB: Indien de CAO NIET algemeen verbindend verklaard is, betekent dit dat de CAO enkel geldt voor bestuurders die lid zijn van de OBV.

Arbvwn 2016