CAO 2015

Voor 2015 hebben  VTOI en OBV een CAO afgesloten met een looptijd van 1 jan 2015 tot 1 jan 2017. Voor deze CAO is een ‘algemeen verbindend verklaring’ aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken. Deze aanvraag is echter pas op 14 juli 2016 goedgekeurd. Dit brengt met zich mee dat de algemeen verbindverklaring niet van toepassing is op de CAO-looptijd in 2015; ze is slechts van toepassing op de periode van 15 jul 2016 tot 1 jan 2017 (zie hiervoor in de rechter kolom CAO 2016).

Hieronder treft u het onderhandelingsdokument VTOI en OBV 2015 aan.
CAO Bestuurders 2015

NB: Er kunnen verschillen zitten in de CAO Bestuurders en de algemeen verbindend verklaarde CAO van het Ministerie van Sociale Zaken. Indien de CAO NIET algemeen verbindend verklaard is, betekent dit dat de CAO enkel geldt voor bestuurders die lid zijn van de OBV.

Nadere informatie:

2015-05-19 Reactie brief Van der Vlist AH

Arbvwn 2016