CAO 2016

Hieronder treft u de onderhandelingsdokumenten VTOI en OBV 2016 aan.

De CAO voor onderwijsbestuurders 2016 is 14 juli 2016 algemeen verbindend verklaard.

NB: Er kunnen verschillen zitten in de CAO Bestuurders en de algemeen verbindend verklaarde CAO van het Ministerie van Sociale Zaken. Indien de CAO NIET algemeen verbindend verklaard is, betekent dit dat de CAO enkel geldt voor bestuurders die lid zijn van de OBV.

handtekeningen