Openingsspeech Algemene Leden Vergadering 28 november 2018.

BLOG voorzitter

29 november 2018

 

Naar aanleiding van de openingsspeech bij de najaarsvergadering van 28 november 2018 hierbij de openingstekst

 

Beste Collega’s,

 

Welkom bij deze alv van de onderwijsbestuurdersvereniging. Wederom voor de alv van de vo raad georganiseerd om het makkelijk te maken hierbij aanwezig te zijn. Dit keer hebben we uitsluitend een alv georganiseerd en niet ook een lezing. We zullen de volgende keer weer overwegen dat wel te doen om het zo aantrekkelijker te maken aanwezig te zijn. Ook zijn we druk doende om onze collega’s te benaderen die nog geen lid zijn van de OBV. De vraag is dan waarom hebben we een belangenvertegenwoordiger nodig voor de beroepsgroep als we al de VO raad hebben. Ik denk dat deze vraag een terechte vraag is die wij met elkaar moeten kunnen beantwoorden om het belang duidelijk te maken. Ik wil daar graag even op in gaan:

 

Een belangenorganisatie voor een beroepsgroep is er om de behoefte van de natuurlijke beroepsbeoefenaren te behartigen. Het lijkt wel een vakbond. Maar waarom is dat nodig? Voor ons als bestuurders geldt dat er verschillende redenen zijn om onze belangen te laten behartigen. Dat kun je natuurlijk als individueel bestuurder ook altijd zelf maar collectief kun je meer invloed hebben. Zo kun je op het gebied van arbeidsvoorwaarden, juridische bijstand, Governance en professionalisering belangen gemeenschappelijk laten behartigen. Arbeidsvoorwaarden door het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst waarbinnen je afspraken kunt maken met je RvT. Het zorgt voor een meer ordentelijk gesprek met zekerheden, zodat je niet alles zelf hoeft af te spreken maar je richtlijnen hebt. Dat is prettig voor zowel bestuurders als toezichthouders. Je kunt de arbeidsvoorwaardelijke zaken ook landelijk behartigen door met ministerie gesprek te voeren over arbeidsrecht, pensioenen en WNT bijvoorbeeld. Zaken die je alleen niet kunt omdat je de ingangen niet hebt. Een tweede belangrijke reden is de juridische ondersteuning. Dit is een belangrijke bestaansgrond voor de vakbonden. Individuele ondersteuning en ook collectief arbeidsrecht bijvoorbeeld aan leden en als DGO gesprekspartner. Dat laatste hebben wij als bestuurders natuurlijk niet nodig omdat we vaak alleen of met twee in een organisatie werken. Persoonlijke juridische bijstand echter wel. Heeft ieder van ons dat goed geregeld? Op het gebied van Governance gaat het specifiek om onze positie in het bestuurlijk veld, relatie CvB met RvT, een goed samenspel tussen bestuur en toezicht zoals laatst onderzocht door de commissie Grootjen. Daarnaast Governance wetgeving en Governance codes. Hebben wij er al eens over nagedacht dat in de Governance codes van de VO-Raad e.d. onze persoonlijke belangen wel eens zouden kunnen worden geschaad? Ik niet, maar het zou kunnen als de verantwoordelijkheden verschuiven terwijl we wel wettelijk aansprakelijk zijn. Neem als voorbeeld de AVG. Is er iemand geweest die met de wetgever heeft gesproken of het wel moreel is dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij een datalek? Tenslotte gaat professionalisering ons allen aan. Om vertrouwen te krijgen van een ander , zegt Onara O’Neill het volgende “filmpje”

Professionalisering is dus mede een antwoord op onze eigen intrinsieke motivatie ons werk goed te doen maar draagt ook bij aan het vertrouwenwekkende beeld dat wij graag uitstralen naar de samenleving. Ik denk daarom dat een beroepsvereniging als de OBV een wezenlijke plek heeft als vertegenwoordiger van de beroepsgroep bestuurders in het onderwijs en roep op om samen te zorgen dat onze collega’s de betekenis hiervan mede gaan inzien en lid worden. Laten we een sterke beroepsgroep worden.

 

Marc Mittelmeijer

Voorzitter a.i.