Bijeenkomst Integriteit van bestuurders en toezichthouders

Op donderdag, 31 mei 2018 (aanvang 8.30 uur) zal dr. Arthur Kok de thema-lezing verzorgen over integriteit van bestuurders, in Cultuur- en Congrescentrum Antropia (op Landgoed de Reehorst), Hoofdstraat 8 (Navigeren naar nr. 26), 3972 LA Driebergen.

Dat zaken als belangenverstrengeling (of de schijn daarvan), het misbruiken van voorkennis en corruptie niet integer zijn, daarover zullen we het snel eens worden. Maar integriteit betekent ook dat de toezichthouder en bestuurder dienstbaar moeten zijn aan de organisatie waar hij of zij voor werkt, in dit geval een onderwijsorganisatie. Dat is verre van eenvoudig. De bestuurders- en toezichtsfunctie maken immers geen deel uit van het primaire proces. Toch moet een bestuurder dit proces aansturen, structureren, borgen en waar nodig aanpassen. Bovendien is juist de bestuurder zich bewust van de economische en politieke krachten die het primaire proces beïnvloeden en mogelijk ondermijnen. Om zich binnen dit krachtenveld te kunnen handhaven, heeft de bestuurder een visie nodig op wat een goede onderwijsorganisatie is. Maar hoe weet je wat dit “goede” is? En hoe voorkom je dat dit een abstract ideaal wordt dat losstaat van de bestuurlijke realiteit? Hierover wisselt filosoof, docent en dramaturg dr. Arthur Kok graag met u van gedachten.

Over de spreker:
arthur kok

Als u zich wilt aanmelden/vragen heeft, mailt u dit dan naar: info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl

OBV-leden: gratis / niet-leden melden zich aan door overboeking van € 95,- (uiterlijk 30-5-18) op Bankrekening NL10 INGB 0651 0201 90 ovv Themamiddag OBV – naam deelnemer.