Bert-Jan Kollmer

Bert Jan Kollmer

In de Algemene ledenvergadering van 31 mei 2018 is de heer drs. B.J. Kollmer benoemd tot lid van het bestuur van de Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV).

Bert-Jan Kollmer is 60 jaar oud en inmiddels vier jaar bestuurder van OVO te Gorinchem, een stichting met zowel po als vo. Ooit na zijn studie gestart als docent economie in het vo is hij aan zijn `ontdekkingstocht’ door onderwijsland begonnen. Daarna werkzaam op een heao, Schoevers Opleidingen, een kleine andere particuliere opleider van niveau 4 opleidingen, een brede scholengemeenschap voor vo en een hts. Toen als belangenbehartiger voor het openbaar onderwijs werkzaam bij de VOO, om vervolgens in Gorinchem terecht te komen. Mijn drijfveer is steeds geweest om van waarde te zijn en iets toe te voegen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De laatste jaren dus in de rol van bestuurder. Bij OVO werk ik hard met mijn collega’s van po en vo aan onze eigen versie van een doorlopende leerlijn po-vo. Het is denk ik de kunst om van die onzalige gefocuste aandacht op alleen maar dat ene overstapmoment op 12 jarige leeftijd af te komen. Wat we aan dat moment ook bijschaven en wat we ook doen met de eindtoets, dat zal ons onderwijsbestel niet redden en het belang van ons kinderen niet dienen. Wil je daar verder over praten kom eens langs.

27 juli 2018
OBV Bestuur,
Marc Mittelmeijer, voorzitter a.i.