Belangenbehartiging

OBV behartigt voor de leden de belangen in overleg met werkgeversorganisaties, overheidsinstanties en anderen.

Aandachtspunt voor de OBV in 2018 is – in de onderhandelingen met de VTOI – de verhouding tussen onderwijsbesturen en toezichthouders.┬áDe Raad van Toezicht en het Bestuur moeten, terwijl ze samenwerken aan de missie van de instelling, niet op elkaars stoel gaan zitten. In de praktijk wil dat soms schuren. De OBV streeft naar een ‘rolvaste’ taakverdeling. Natuurlijk zonder dat toezichthouders of onderwijsbestuurders beperkt worden in het behartigen van de belangen van de onderwijsinstelling als geheel. Een eerste analyse is hierover beschikbaar bij de bestuurssecretaris en kan worden opgevraagd via info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl

Een belangrijk, jaarlijks terugkerende activiteit is de onderhandeling over de CAO voor onderwijsbestuurders.