Onderwijsbestuurdersvereniging VO


gjl

De onderwijsbestuurdersvereniging VO (OBV) is een vereniging die de belangen behartigt van bestuurders in het onderwijs.

Daarnaast fungeert de OBV als netwerkplatform voor uitwisseling van ideeën. Elk jaar wordt een jaarprogramma vastgesteld. Voor 2018 vindt u het jaarprogramma hier.