Onderwijsbestuurdersvereniging VO


gjl

De onderwijsbestuurdersvereniging VO (OBV) is een vereniging die de belangen behartigt van bestuurders in het onderwijs.
Daarnaast fungeert de OBV als netwerkplatform voor uitwisseling van ideeën. 

 

Nieuws

OBV wenst iedereen een goed, gelukkig en gezond 2019!

(3 januari 2019)

Afgelopen jaar was weer een bewogen jaar voor veel van onze leden en collega-bestuurders. Velen hebben successen gevierd met hun scholen. Mooie resultaten en goede ontwikkelingen naar nog beter onderwijs voor de leerlingen.  Als bestuur van de OBV zien wij deze vele prestaties van het Nederlands voortgezet onderwijs. Uw bijdrage daaraan is onmiskenbaar groot. Goede resultaten vragen goede docenten. Goede docenten kunnen alleen goed presteren als hun scholen goed bestuurd worden. Alleen in dit samenspel tussen leerling-docent-schoolleiders en bestuurders kan het onderwijs het hoge niveau handhaven.

CAO Bestuurders VO 2018-2019 vastgesteld

(21 december 2018)

De leden van de OBV en de leden van de VTOI hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Daarmee is de CAO Bestuurders VO 2018-2019 een feit. Leden hebben het onderhandelaarsakkoord ontvangen.