Onderwijsbestuurdersvereniging VO

 


gjl

 


De onderwijsbestuurdersvereniging VO (OBV) is een vereniging die de belangen behartigt van bestuurders in het onderwijs.
Daarnaast fungeert de OBV als netwerkplatform voor uitwisseling van ideeën. 

Uitnodiging ALV 6 juni 2019

(12 mei 2019)

Op 6 juni 2019 vindt de voorjaarsvergadering plaats van de OBV. Voorafgaand aan de vergadering zal Professor Henriette Maassen van de Brink, voormalig voorzitter van de Onderwijsraad,  een lezing verzorgen en in discussie staan over de Staat van Educatief Nederland zoals verwoord in het laatste rapport dat onder haar verantwoordelijkheid is verschenen bij de Onderwijsraad. De lezing begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 11.00, waarna de ledenvergadering zal starten. Na afloop van de vergadering wordt de lunch verzorgd door de VO-Raad waarna de ALV van de VO-Raad zal plaatsvinden. Wij hopen u te ontmoeten op deze inspirerende dag.

uitnodiging voorjaarsvergadering 2019

Eerste nieuwsbrief van 2019 is verstuurd

Relevante informatie, data en bestuurszaken.

(20 januari 2019)

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar worden de data genoemd die relevant zijn voor  leden, wordt teruggekeken op de ALV van 28 november, wordt nadere informatie gegeven over de CAO 2018-2019 en wordt het vertrek van Anne Hoekstra als bestuurslid per 1 maart aangekondigd.

Klik Nieuwsbrief OBV 001-2019 .

Nieuws

OBV wenst iedereen een goed, gelukkig en gezond 2019!

(3 januari 2019)

Afgelopen jaar was weer een bewogen jaar voor veel van onze leden en collega-bestuurders. Velen hebben successen gevierd met hun scholen. Mooie resultaten en goede ontwikkelingen naar nog beter onderwijs voor de leerlingen.  Als bestuur van de OBV zien wij deze vele prestaties van het Nederlands voortgezet onderwijs. Uw bijdrage daaraan is onmiskenbaar groot. Goede resultaten vragen goede docenten. Goede docenten kunnen alleen goed presteren als hun scholen goed bestuurd worden. Alleen in dit samenspel tussen leerling-docent-schoolleiders en bestuurders kan het onderwijs het hoge niveau handhaven.

CAO Bestuurders VO 2018-2019 vastgesteld

(21 december 2018)

De leden van de OBV en de leden van de VTOI hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Daarmee is de CAO Bestuurders VO 2018-2019 een feit. Leden hebben het onderhandelaarsakkoord ontvangen.